top of page


Tortoise Language Services
 

  Discover the joy of learning Polish with Tortoise Language Services! I provide engaging and tailored classes for both children and adults. Plus, I create useful materials to help you continue learning Polish at home.

  Speak Polish with confidence!

  Nauka polskiego dla dzieci i dorosłych
  00:45
  An easy way to learn Polish
  00:45

  Our courses

  About

  Additional information about our courses

   
  GCSE z języka polskiego

  Przed zapisaniem się na kurs lub lekcje indywidualne dzieci proszone są o wypełnienie krótkiego testu w celu ustalenia poziomu znajomości języka.

   

  W czasie lekcji dzieci korzystają głównie z podręcznika „Lekcje polskiego” Maksi Kozińskiej i Janusza Kulczyckiego oraz dodatkowych materiałów, np. z książki „Nowe tematy” pod redakcją Renaty Jareckiej.

   

  Podręczniki wchodzą w cenę kursu lub prywatnych lekcji. Dodatkowo uczniowie z Londynu wysyłani są na egzamin próbny z części ustnej do Polskiego Ośrodka Społeczno- -Kulturowego z siedzibą w Hammersmith. Egzamin również wliczony jest w cenę kursu.

   

   

   

  A-Level z języka polskiego

  Przed zapisaniem się na kurs lub lekcje indywidualne uczniowie proszeni są o napisanie krótkiego eseju w celu ustalenia poziomu znajomości języka.

   

  Pierwszy rok poświęcony jest przygotowaniu do egzaminu z Paper 2 i Paper 1. Uczniowie zbierają informacje do swojego projektu oraz przygotowują się do części literackiej egzaminu.

   

  Omawiane są następujące lektury i filmy:

  • „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego,

  • „Tango” Sławomira Mrożka,

  • „Katyń” Andrzeja Wajdy,

  • „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego.

   

  Przygotowanie projektu obejmuje tematy komunizmu, ruchu oporu i turystyki.

  Na drugim roku uczniowie przygotowywani są do egzaminu z Paper 1 i Paper 3.

   

   

   

   

  Polish online language classes

  Before enrolling in lessons, it is necessary to consult with the instructor to determine the level of proficiency and needs.

  Materials are included in the price of the classes. These mainly consist of worksheets, textbooks, or presentations, as well as online games.

  After the first attended lesson, you should reserve the date for the next one on the calendar and make the payment 24 hours before the start of the session. You can prepay for four or five lessons.

  The education follows the British educational system, which means all semester breaks are taken into account. This does not apply to adults.

  All lessons are conducted in a 1:1 system.

  Contact

  Contact us

  Have Any Questions?

  Thanks for submitting!

  © 2035 by Skooled. Powered and secured by Wix

  bottom of page