top of page

Indywidualne lekcje online dla dzieci

  • 1 h
  • 20 British pounds
  • Online

Service Description

Nauka języka polskiego obejmuje dzieci w wieku od 6 do 16 lat i odbywa się na wszystkich poziomach w systemie 1:1. Cele dydaktyczne skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, dlatego na zajęciach używana jest polszczyzna codzienna. Dzieci uczą się z przygotowanych przez nauczyciela prezentacji. Nauka urozmaicona jest elementami zabawy. W zależności od potrzeb lekcje mogą być: 30-minutowe — £10 45-minutowe — £15 60-minutowe — £20 Przed zapisaniem się na lekcje należy skonsultować się z prowadzącym w celu ustalenia poziomu zaawansowania i potrzeb. Materiały wchodzą w cenę zajęć. Są to przede wszystkim karty pracy, podręczniki lub prezentacje i gry online. Po pierwszej odbytej lekcji należy zarezerwować w kalendarzu termin następnej i zapłacić za nią 24 h przed rozpoczęciem zajęć. Można zapłacić z góry za cztery lub pięć lekcji. Nauka przebiega zgodnie z brtyjskim systemem edukacyjnym, czyli uwzględniane są wszystkie przerwy semestralne. Nie dotyczy to osób dorosłych. Wszystkie lekcje prowadzone sa w systemie 1:1.


Cancellation Policy

Thank you for considering my services for your learning needs. To ensure a smooth experience for both of us, I have established the following booking and cancellation policy: 1. Advance Booking: Both individual lessons and courses must be booked in advance to secure your spot. This allows us to allocate resources and provide the best learning experience for you. 2. Course Withdrawal: If you wish to withdraw from a course, you may do so within 1 month of the course start date. In such cases, all costs associated with the course will be fully refunded. 3. Individual Lesson Packages: For those who have purchased individual lesson packages, we offer flexibility in scheduling. The lessons within the purchased package can be used within 3 months from the date of purchase. This gives you the convenience to reschedule lessons if you're unable to attend your weekly session. 4. Lesson Package Cancellation or Changes: If you've purchased a lesson package, you have the flexibility to cancel or change your package within 21 days from the date of purchase. After this period, the package is considered final and non-refundable. If you need to cancel an individual lesson, we kindly ask that you notify us at least 24 hours before the scheduled lesson start time. This ensures that I can adjust my schedules accordingly. 5. Last-Minute Cancellations: I understand that unexpected circumstances can arise. Therefore, you are allowed to cancel a lesson for the last minute (within 24 hours of the scheduled start time) twice without any penalty. 6. Third Last-Minute Cancellation: On the third instance of a last-minute lesson cancellation, a refund will not be provided. I encourage learners to prioritize their commitments and manage their schedules accordingly. I believe that this policy balances flexibility with the need to maintain a fair and organized learning environment for all my learners. By adhering to these guidelines, you help me create a positive experience for everyone involved. Please feel free to reach me out if you have any questions or require assistance with bookings, cancellations, or any other concerns. Thank you for choosing me as your learning partner. I look forward to helping you achieve your goals through our lessons and courses.


Contact Details

07780440816

monika76and@gmail.com

60 Langler Road, London, UK


bottom of page