top of page
This course can no longer be booked.

Kurs A-level online

  • Ended
  • 350 British pounds
  • Online

Service Description

Kurs A-level przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcieliby zdawać egzamin z języka polskiego na poziomie A-level. Jest to dwuletni kurs online, który obejmuje rocznie około 25 spotkań po 90 minut. Maksymalna liczba uczniów w grupie to 4. Zajęcia odbywają się w środy o godzinie 19:00. Przed zapisaniem się na kurs lub lekcje indywidualne uczniowie proszeni są o napisanie krótkiego eseju w celu ustalenia poziomu znajomości języka. Pierwszy rok poświęcony jest przygotowaniu do egzaminu z Paper 2 i Paper 1. Uczniowie zbierają informacje do swojego projektu oraz przygotowują się do części literackiej egzaminu. Omawiane są następujące lektury i filmy: „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego, „Tango” Sławomira Mrożka, „Katyń” Andrzeja Wajdy, „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego. Przygotowanie projektu obejmuje tematy komunizmu, ruchu oporu i turystyki. Na drugim roku uczniowie przygotowywani są do egzaminu z Paper 1 i Paper 3. Cena kursu to 350£ rocznie.


Cancellation Policy

Thank you for considering my services for your learning needs. To ensure a smooth experience for both of us, I have established the following booking and cancellation policy: 1. Advance Booking: Both individual lessons and courses must be booked in advance to secure your spot. This allows us to allocate resources and provide the best learning experience for you. 2. Course Withdrawal: If you wish to withdraw from a course, you may do so within 1 month of the course start date. In such cases, all costs associated with the course will be fully refunded. 3. Individual Lesson Packages: For those who have purchased individual lesson packages, we offer flexibility in scheduling. The lessons within the purchased package can be used within 3 months from the date of purchase. This gives you the convenience to reschedule lessons if you're unable to attend your weekly session. 4. Lesson Package Cancellation or Changes: If you've purchased a lesson package, you have the flexibility to cancel or change your package within 21 days from the date of purchase. After this period, the package is considered final and non-refundable. If you need to cancel an individual lesson, we kindly ask that you notify us at least 24 hours before the scheduled lesson start time. This ensures that I can adjust my schedules accordingly. 5. Last-Minute Cancellations: I understand that unexpected circumstances can arise. Therefore, you are allowed to cancel a lesson for the last minute (within 24 hours of the scheduled start time) twice without any penalty. 6. Third Last-Minute Cancellation: On the third instance of a last-minute lesson cancellation, a refund will not be provided. I encourage learners to prioritize their commitments and manage their schedules accordingly. I believe that this policy balances flexibility with the need to maintain a fair and organized learning environment for all my learners. By adhering to these guidelines, you help me create a positive experience for everyone involved. Please feel free to reach me out if you have any questions or require assistance with bookings, cancellations, or any other concerns. Thank you for choosing me as your learning partner. I look forward to helping you achieve your goals through our lessons and courses.


Contact Details

07780440816

monika76and@gmail.com

60 Langler Road, London, UK


bottom of page